Wijziging datum nacht der dubbels

De nacht der dubbels wordt verplaatst naar 2 september omdat we vernomen
hebben dat heel wat deelnemers van de vorige editie op 24 juni al andere
plannen hadden

De uren blijven hetzelfde. We gaan dus op 2 september ook van start om 19u30.

Was je reeds ingeschreven voor 24 juni, gelieve dit dan opnieuw te doen,
zodat we zeker zijn dat je er ook op de nieuwe datum kan bij zijn.

Inschrijven kan tot 29 augustus via deze LINK.

Tot dan !