Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door tennisclub Eversel, padbroekweg 1 te Heusden - Zolder 3550, info@tceversel.be.
Voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om U op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien U niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@tceversel.be.
Via dat adres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze verbeteren, laten wissen of ze vragen over te dragen.
Voor meer uitgebreid overzicht van in beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens kan je altijd terecht bij één van de bestuursleden.

De uitgebreide privacyverklaring vind je HIER.