Reglement

ALGEMEEN REGLEMENT BUITENTERREINEN

 1. Men mag slechts één terrein per speelbeurt reserveren in het tennisboek. Het is ten strengste verboden te reserveren op andermans naam met het doel deze regel te omzeilen.
 2. Op natte terreinen mag niet gespeeld worden.
 3. Alleen spelers zijn toegelaten op de terreinen, geen toeschouwers of spelende kinderen.
 4. Het is ten alle tijden verboden les te geven aan niet-leden.
 5. Indien de spelers van een gereserveerd terrein na 15 min. nog steeds niet zijn komen opdagen, mag het terrein door andere spelers ingenomen worden.
 6. Indien een terrein niet gereserveerd is, mag elk lid hierop spelen.
 7. Iemand die speelt met een niet-lid, is verplicht voor aanvang van het spel volgende stickers te plakken:
  • Enkel of dubbelspel, waarbij tenminste één lid van TC Eversel meespeelt: 1 sticker van 5 €.
  • Enkel of dubbelspel, zonder lid van TC Eversel: 2 stickers van 5 € (huurprijs van het terrein).
  • Als het regent bij het begin van de wedstrijd, moet er geen sticker geplakt worden. In het reserveringsboek wordt dan "regen" genoteerd.
 8. De terreinen mogen enkel betreden worden met tennispantoffels.
 9. Het is verboden tennispantoffels te wassen onder de douche.
 10. Het clublokaal mag enkel met propere tennispantoffels betreden worden. Maak ze proper op de borstel voor het lokaal en stamp ze goed af.
 11. Indien op het aangrenzende kerkhof een begrafenis plaats vindt, stop dan met spelen tot de rouwenden het kerkhof hebben verlaten.

GEBRUIK VAN DE VERLICHTING

 1. Het gebruik van de verlichting is gratis (inbegrepen in het lidgeld).
 2. De verlichting wordt aangestoken door de uitbaters van de cafetaria van de St. Baaf. Gelieve hen even te melden op welk terrein de verlichting aangestoken moet worden. Op dinsdag kan het licht worden aangestoken vanuit de cafetaria van het clublokaal.
 3. Elk terrein wordt afzonderlijk verlicht. Indien er slechts op één terrein gespeeld wordt, neem dan eerst terrein 4 in gebruik. Vervolgens kunnen dan terrein 2 en 1, en tenslotte terrein 3 in gebruik genomen worden.
 4. Laat na de reglementaire speeltijd ook steeds de lichten doven. Enkel wanneer er ook voor het volgende uur spelers aanwezig zijn op dat terrein, mag de verantwoordelijkheid doorgegeven worden. Het bestuur zal hierop nauwlettend toezien.

Het onnodig laten branden van de verlichting is zinloos en zeer kostelijk.

DEZE REGELS ZIJN VERPLICHTEND EN BINDEND.

Bij overtredingen treft het bestuur maatregelen.